HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zapotrzebowanie na robotników żydowskich do realizacji programu "Otto"

Wydział Pracy w Urzędzie Generalnego Gubernatora zwołał specjalną naradę, na której poruszono kwestię dostarczania żydowskiej siły roboczej do tworzonej sieci obozów pracy w dystrykcie lubelskim w celu budowy umocnień i fortyfikacji na granicy ze Związkiem Radzieckim w ramach programu "Otto". Podjęto decyzję, na mocy której transporty z robotnikami żydowski miały być kierowane z dystryktów krakowskiego, radomskiego i warszawskiego:

[...] 1/ Przy pomocy Żydów, których można natychmiast powołać do pracy w Lublinie, trzeba w pierwszym rzędzie pokryć zapotrzebowanie [Urzędu] Gospodarki Wodnej w tym dystrykcie na 2.700 robotników. Ponadto należy skierować wszystkich Żydów, będących w dyspozycji w dystrykcie, do robót przy umacnianiu granicy.

2/ Dystrykty warszawski i radomski winny natychmiast skompletować w Lublinie transporty, złożone początkowo z nieżonatych Żydów, do robót przy umacnianiu granicy i zorganizować ich wysłanie w porozumieniu z kierownictwem tych robót budowlanych oraz z Wydziałem Pracy w dystrykcie lubelskim. Szczególny nacisk kładzie się na konieczność przyspieszenia wysyłki tych transportów.

[...] 4/ Ponieważ obozy w Lublinie są zawszone, nie będzie dezynfekcji transportów przed odjazdem. Doskonałe zakłady dezynfekcyjne w Lublinie i Chełmie umożliwiają przeprowadzenie odwszenia przed przyjęciem do obozów. Na wszelki wypadek należy wszelkich Żydów, przesyłanych w ramach wyrównywania niedoboru żydowskich sił roboczych, poddać zbadaniu przez żydowskich lekarzy. Osoby uznane przez żydowskich lekarzy za nie nadające się do pracy, należy poddać powtórnemu zbadaniu przez lekarzy niemieckich [...].