HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zapomoga dla Żydowskiej Służby Porządkowej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Wiceprezes Judenratu Marek Alten zarządził wypłatę po 20 złotych zapomogi dla każdego funkcjonariusza Żydowskiej Służby Porządkowej. W tym czasię służbę w policji żydowskiej pełnili: 1/ Borensztajn Hersz, 2/ Forszteter Samuel Ber, 3/ Handelsman Jakub, 4/ Klajman Berek, 5/ Lam Chaim, 6/ Lewin Josef, 7/ Sznurmacher Srul Chil, 8/ Szrajter Jakub Izaak, 9/ Sztamler Josef oraz 10/ Waksman Mojżesz Izaak.