Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zakaz zgłaszania się do pracy

Judenrat zakazał zgłaszać się do pracy na rzecz Niemców, lokatorów żydowskich jednej z kamienic znajdującej się w obrębie getta na Podzamczu; kamienica objęta była kwarantanną, co oznaczało, że zamieszkujący ją Żydzi są chorzy na tyfus:
 
Rada Żydowska […] ostrzega niniejszym wszystkich lokatorów tego domu, pracujących w formacjach względnie urzędach niemieckich, iż zakazane im jest zgłaszanie się do pracy przez cały czas trwania kwarantanny, a to pod groźbą natychmiastowego ich aresztowania.