Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Z kroniki złodziejskiej - 9 marca

Blumefald Chanie (Jateczna 26), skradziono bieliznę na ogólną sumę 40 zł. Wiśniewskiemu Józefowi z Izbicy, pow. krasnystawskiego skradziono z podwórza Wydziału Drogowego (Fabryczna 5), oponę od samochodu, firmy Docz, wartości 100 zł. Kacelenbogowi Abramowi (Lubartwoska 24) skradziono z przedpokoju za pomocą dobranego klucza futro męskie na skórach "tybetach" wartości około 1200 zł.