HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wyznaczenie punktów wydawania ziemniaków

Judenrat opublikował listę punktów, w których Żydzi mogli otrzymać ziemniaki: 1/ Białkowska Góra 16 - prowadzony przez Korenberga Mieczysława, 2/ Kalinowszczyzna 4/6 - prowadzony przez Sitarczuka Stanisława, 3/ Kalinowszczyzna 41 - prowadzony przez Horyszewską Aleksandrę, 4/ Kalinowszczyzna 47 - prowadzony przez Wątróbkę Józefę, 5/ Kalinowszczyzna 48 - prowadzony przez Podsiadłowskiego Juliana, 6/ Kalinowszczyzna 60 - prowadzony przez Blamowskiego Mariana, 7/ Sienna 5 - prowadzony przez Kota J. i Skowrońskiego oraz 8/ Sienna 6 - prowadzony przez Kazimierza Cisłowskiego. Dla zapewnienia spokoju przy każdym punkcie stał funkcjonariusz Żydowskiej Służby Porządkowej.