HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wystawianie aktów zgonu

Judenrat wyznaczył lekarzy, których zadaniem było sprawdzanie zgonu oraz wystawianie aktów zgonu; w grupie tej znaleźli się następujący lekarze: 1/ dr Ałapin Józef /zam. Cyrulicza 2/, 2/ dr Aronshon Samuel /zam. Szewska 1/, 3/ dr Dornfest Eryk /zam. Grodzka 5/, 4/ dr Ebin Leopold /zam. Św. Duska 10/, 5/ dr Feld Lejb /zam. Bonifraterska 1/, 6/ dr Fiszman Tejwel /zam. Rybna 1/, 7/ dr Frajdenberg Dawid Josef /zam. Probostwo 7/, 8/ dr Goldwag Szyja Ber /zam. Lubartowska 15/, 9/ dr Grosh Herman /zam. Lubartowska 50/, 10/ dr Holcberg Symcha Binem /zam. Czwartek 8/, 11/ dr Kurlander Julian /zam. Grodzka 16/, 12/ dr Kacenelenbogen Rajsa /zam. Kalinowszczyzna 4/, 13/ dr Lewin Mojżesz /zam. Lubartowska 50/, 14/ dr Oppenheim Anatol /zam. Rybna 4/, 15/ dr Perec Mojżesz /zam. Rybna 9/, 16/ dr Płotkin Nison /zam. Czwartek 5/, 17/ dr Rozyner Chaim /zam. Lubartowska 11/, 18/ dr Stiehl Jonas /zam. Probostwo 7/, 19/ dr Süsser Ignacy /zam. Noworybna 1/, 20/ dr Tenenbaum Hersz /zam. Lubartowska 50/, 21/ dr Zygielwaks Szyja Michel /zam. Grodzka 16/ oraz 22/ dr Zajfsztajn Chaim /zam. Św. Duska 20/. Każdy z lekarzy miał przypisany dzień dyżuru. Na codzień byli zatrudnieni w szpitalach Epidemicznym przy ul. Czwartek 4 i Ogólnym przy ul. Lubartowskiej 53.