HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wysłanie robotników żydowskich do Tyszowców

Do obozu pracy w Tyszowcach wysłano grupę 354 Żydów, którzy zostali zatrudnieni przy pracach melioracyjnych oraz regulacji rzek. Robotników wyłoniono z grupy, która zgłosiła się do pracy dzień wcześniej do obozu przy ul. Lipowej 7. Za zgodą władz niemieckich, Judenrat delegował do opieki nad robotnikami w Tyszowcach 1 lekarza, 2 sanitariuszy oraz 3 urzędników:

[…] POWOŁANI WYJEŻDŻAJĄ JUTRO W CZWARTEK DN. 13 CZERWCA [...] DO TYSZOWIEC, POWIATU TOMASZOWSKIEGO, GDZIE BĘDĄ ZATRUDNIENI PRZY ROBOTACH REGULACYJNYCH.

Na prośbę Rady Żydowskiej Władze Niemieckie wyraziły zgodę, ażeby przedstawiciele Rady oraz lekarz udali się wraz z powołanymi do Tyszowiec i pozostali tam na miejscu, by dbać o dobro powołanych.

Rada Żydowska ostrzega i wzywa wszystkich powołanych do bezwzględnego stawienia się w dniu jutrzejszym na miejsce zbiórki (Lipowa 7).

Przeciwko uchylającym się podjęte zostaną surowe środki represyjne, przewidziane rozporządzeniem o pracy obowiązkowej.

Powołani zabierają ze sobą prowiant na jeden dzień, łyżkę, miskę oraz koc.