HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wysłanie robotników żydowskich do Bełżca - 29 maja

Na roboty przymusowe do Bełżca wysłano grupę 100 robotników żydowskich, którzy tego dnia zjawili się w obozie pracy przy ul. Lipowej 7. Zatrudniono ich przy realizacji planu "Otto", w ramach którego Niemcy tworzyli linię umocnień i fortyfikacji na granicy ze Związkiem Sowieckim. Od tego dnia oficjalnie rozpoczął funkcjonować obóz pracy w Bełżcu. Na rozkaz władz niemieckich utworzono w obozie Gremium, którego zadaniem było administrowanie, finansowanie prac budowlanych oraz aprowizacja robotników:

[...] Gremium z funduszów zebranych w Lublinie i wśród okolicznych Rad Żydowskich [...] utworzyło obsługę obozową składającą się z jednego lekarza, jednego inżyniera i trzech urzędników administracyjnych, zajmowało się dożywianiem pracujących bądź przez dostarczanie do obozów zakupionych z własnych funduszów produktów, bądź przez ułatwienie i bezpłatny przewóz przesyłek żywnościowych dla pracujących od ich rodzin, pokryło z własnych funduszów koszty przejazdów pracujących z obozów do bardziej odległych miejsc pracy oraz koszt przejazdu do domu zwolnionych z obozu [...].

W skład Gremium weszły następujące osoby: 1/ Bekker Henryk /Przewodniczący/, 2/ Horowicz Izaak, 3/ Izraelit Jochel, 4/ Kenigsberg Dawid, 5/ Ślimak Ber, 6/ Tuller Ira, 7/ Tuller Izaak, 8/ Wolman Szmul oraz 9/ Zylber Hersz Jojna. W okresie od końca maja do połowy sierpnia 1940 roku w obozie przebywało 350 robotników żydowskich - 230 z Lublina i 120 z Piask.

Pośrednio powiązane osoby

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia