Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wysiedlenie z mieszkań - 8 kwietnia

Judenrat podał do publicznej wiadomości informację o konieczności opuszczenia przez Żydów mieszkań w kamienicach przy ul. Grodzkiej nr: 13, 15, 17, 19, 21, 23. Mieszkania miały być zasiedlone osobami pracującymi dla władz niemieckich, a opuszczający mieli je pozostawić w stanie nienaruszonym:

Z rozkazu Władzy Niemieckiej Rada Żydowska podaje do wiadomości, iż mieszkania opróżnione przez żydów muszą być pozostawione w stanie czystym i zupełnie zdatnym do użytku.

Wszelkie złośliwe uszkodzenie urządzeń mieszkaniowych, jak zamków u drzwi, pieców, kuchen, klozetów, urządzeń kąpielowych itd. pociągnie za sobą dla opuszczających mieszkanie bardzo przykre następstwa aż do ewent. pozbawienia wolności włącznie.