Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wypadek w dzielnicy żydowskiej

"Nowy Głos Lubelski" podał, że wypadkowi w dzielnicy żydowskiej uległa Chaja Sznajdmichl [zam. Kowalska 3]:

Złamaniu lewego podudzia uległa 77-letnia Sznajdmichl [Ch]Haja, zamieszkała przy ulicy Kowalskiej 3. Nieszczęśliwej pierwszej pomocy udzielił lekarz Pogotowia Ratunkowego […].

Uczestnicy

Miejsca

Źródła

Notatki

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia