Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wybory do Sejmu i Senatu

W wyborach na terenie Lubelszczyzny uprawnionych do głosowania było 736 035 osób. Głosowało 442 162, co oznacza ponad 60 % frekwencję.  W wyborach do Sejmu wybrani zostali Tadeusz Stanisław Mańka (114 871), Zygmunt Władysław Łupina, Ignacy Tadeusz Czeżyk, Janusz Henryk Rożek oraz popierana przez „Solidarność”, kandydatka rządowego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Teresa Liszcz (110 433). Na Senatorów wybrano Henryka Janusza Stępniaka (293 321) i Adama Stanowskiego (283 595).  
Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, w kraju będącym w orbicie wpływów ZSRR, sprawujący władzę komuniści zgodzili się na wyborczą konfrontację i ponieśli druzgocącą klęskę.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione

Kategorie

Rodzaj wydarzenia