Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wejście w życie rozporządzenia o oznakowaniu Żydów

Weszło w życie rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka o przymusowym oznakowaniu ludności żydowskiej wydane w dniu 23 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem, każdy Żyd miał obowiązek nosić na prawym ramieniu opaskę z gwiazdą Dawida. Rozporządzenia Generalnego Gubernatora nie zawsze były wprowadzane w życie terminowo, czego przykładem było zarządzenie lokalnych władz w Lublinie, ustanawiające na dzień 27 listopada wprowadzenie oznakowania w formie żółtej gwiazdy Dawida, którą początkowo Żydzi mieli nosić na prawej piersi i plecach. Po kilku dniach ograniczono konieczność oznakowania do przyszycia gwiazdy na prawej piersi:

[...] Z dniem 1 grudnia [...] /piątek/ winien każdy żyd lub żydówka w wieku lat ponad 10 - zaopatrzyć się na wierzchnim ubraniu w żółtą odznakę na prawej piersi. Odznaka ta winna być w formie gwiazdy Dawida i mieć 10 cm średnicy.

Wzywa się ludność żydowską do bezwzględnego zastosowania się do powyższego zarządzenia pod groźbą represji karnej.

W Lublinie zniesiono żółtą gwiazdę najprawdopodobniej 1 lutego 1940 roku, zastępując ją białą opaską.