HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie zakładów szewskich w obozie pracy w Bełżcu

W obozie pracy w Bełżcu utworzono zakłady szewskie, których zadaniem była naprawa obuwia robotników żydowskich, nadesłanego w ramach pomocy oraz załogi niemieckiej. W warsztatach zatrudnionych było zaledwie trzech szewców, wybranych spośród robotników:

[...] Miały one na celu reperowanie obuwia pracujących w obozach, jako też obuwia nadesłanego do naszego magazynu dla obozowców. W warsztatach szewskich zatrudnionych było trzech szewców, wybranych spośród pracujących w obozach. Warsztaty były na ogół dobrze wyposażone. Brak było jedynie niektórych kopyt, a od czasu do czasu także skóry twardej. Reperacja obuwia dokonywana była zupełnie bezpłatnie. [...] Warsztaty szewskie obsługiwały także osoby wojskowe [...].