HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Zamiejscowych Obozów Pracy

Efektem rozbudowy sieci obozów pracy w dystrykcie lubelskim oraz wysyłaniem Żydów do pracy w obozach w Tyszowcach i Bełżcu, było powołanie do życia przy Judenracie Wydziału Zamiejscowych Obozów Pracy, na którego czele z ramienia Rady stanął Prezes Henryk Bekker, zaś Kierownikiem wybrany został Szyja Heszel Goldberg. Do głównych zadań Wydziału należała opieka nad skierowanymi poza miasto robotnikami oraz organizacja kontyngentów robotników żydowskich.