HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Pomocy Uchodźcom

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej utworzył Komisję Pomocy Uchodźcom (Wydział Pomocy Uchodźcom) z siedzibą przy ul. Rybnej 8, której priorytetowym zadaniem było niesienie pomocy napływającym do miasta uchodźcom oraz stworzenie ich rejestru:

[...] ustalenia stanu liczebnego, materialnego i zdrowotnego uchodźców oraz umożliwienia Komisji racjonalnego rozdziału dóbr [...].

Komisja składała się z następujących sekcji: 1/ mieszkaniowej, 2/ wyżywieniowej, 3/ rozdawnictwa chleba i produktów, 4/ zakupów, 5/ magazynowej, 6/ opieki społecznej. Z ramienia Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej a następnie Judenratu, nadzór sprawował Izaak Kerszman, zaś Kierownikiem mianowany został Ela Altman. Ponadto z ramienia Zarządu Gminy weszły następujące osoby: 1/ Rechtman Dawid /Wiceprzewodniczący/, 2/ Bursztyn Ajzyk, 3/ Goldsobel Abram, 4/ Hufnagel Leon, 5/ Kelner Jakub, 6/ Lerner Nachman, 7/ Talmud Hersz Majlech oraz 8/ Wajselfisz Josef. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było 35 urzędników [wykaz imienny].