HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom

W związku z napływem do miasta jeńców wojennych pochodzenia żydowskiego, pod koniec miesiąca na plenarnym posiedzeniu Judenratu utworzono Wydział Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 2. Jeńcy lokowani byli w obozie pracy przy ul. Lipowej 7. Nadzór z ramienia Judenratu sprawował Aron Jankiel Kantor, zaś Kierownikiem mianowano Majera Rotbauma. Wydział prowadził rejestrację jeńców, aprowizację w żywność i ubrania, starał się o zwolnienia z obozu, jak również szukał kontaktu z bliskimi. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było 7 urzędników [wykaz imienny].