HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Pocztowego przy Centralnej Radzie Obozowej w Bełżcu

Przy Centralnej Radzie Obozowej w Bełżcu utworzono Wydział Pocztowy, którego zadaniem było rozdzielanie listów, paczek oraz przekazów pieniężnych pomiędzy robotników żydowskich, zatrudnionych przy realizacji planu "Otto". Przesyłki nie odebrane były rozdzielane pomiędzy najuboższych robotników, do których nie docierała pomoc od rodzin. Transportowano je do poszczególnych obozów przy użyciu furmanek lub samochodów. Na czele Wydziału stanął J. Abramsohn.