HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Emigracyjnego

Z inicjatywy Judenratu utworzony został Wydział Emigracyjny z siedzibą przy u. Lubartowskiej 11, któremu przewodniczył z ramienia Judenratu radny Josef Wajselfisz, zaś na kierownika wybrano początkowo Mojżesza Szpeta, którego we wrześniu br. zastąpił Samuel Żytomirski. Głównym celem działania Wydziału było umożliwienie emigracji jak największej liczby Żydów oraz łączenie rodzin. Wydział nawiązał współpracę z następującymi organizacjami na całym świecie: Żydowskim Centralnym Towarzystwem Emigracyjnym "Jeas" w Warszawie, Joint Distribution Committee (Joint) w Warszawie, Auswanderungsbuero des Norddeutschen Lloyd w Warszawie, Reichsvereigung der Juden in Deutschland w Berlinie, Commitee Voor Joodsche Vluchtslingen w Amsterdamie, International Migration Service w Genewie, Maccabi Aid Committee w Szwajcari, HIAS w Nowym Jorku, Committee for the Assistance of European Jewish Refugees w Szanghaju, Service de Transemigration de Committe D´Assistance aux Refuges de Juifs w Brukseli, Gminą Żydowską w Trieście, Czerwonym Krzyżem w Genewie oraz Hamburg-American Linie w Hanowerze. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było zaledwie 6 urzędników. Wydział nigdy nie rozwiną działalności na szeroką skalę, co wynikało bezpośrednio z polityki prowadzonej przez władze niemieckie.