HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Aprowizacyjnego przy Centralnej Radzie Obozowej w Bełżcu

Przy Centralnej Radzie Obozowej w Bełżcu utworzony został Wydział Aprowizacyjny, którego zadaniem było zabezpieczenie rozbotników żydowskich w artykuły żywnościowe, jak chociażby chleb, ziemniaki, kawę zbożową, kaszę jęczmienną, jarzyny oraz mięso. Z obozu głównego w Bełżcu żywność rozwożono do podległych obozów:

[...] Przy objęciu aprowizacji obozów magazyny żywnościowe były niemal puste. Żadnych zapasów nie zastaliśmy. Zakupy czynione były poprzednio z dnia na dzień. U piekarzy był brak mąki, w młynie brak było kaszy wskutek opóźnień z dostarczeniem jęczmienia do przemiału. Wszystko to spowodowało, że z chwilą nadejścia transportu robotników wyżywienie ich napotykało na nieprzezwyciężone przeszkody. Z takim stanem rzeczy zrobiliśmy szybko koniec. Szybko uzupełniliśmy zapasy żywnościowe, tak by starczyły one nie tylko na bieżące potrzeby, lecz również na wypadek nadejścia nieprzewidzianego transportu robotników. Od chwili objęcia przez nas aprowizacji obozów racje żywnościowe, ustanowione przez Władze Niemieckie, docierały do obozów całkiem regularnie. [...] Racje żywnościowe dla jednej osoby wynosiły dziennie: 500 gramów chleba, 400 grm. kartofli, 100 grm. mięsa i 40 grm. kawy. Od połowy października powyższe racje zostały zmniejszone do 350 grm. chleba, 250 grm. kartofli, i 50 grm. mięsa. Obozowcy otrzymywali dwa razy dziennie po około pół litra kawy i około 3/4 litra obiadu [...].

W Wydziale było zatrudnionych zaledwie dówch urzędników.