Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Rady Obozowej w Płazowie

Powołano w Płazowie Radę Obozową, co może świadczyć o utworzeniu w tym czasie obozu, który stanowił element systemu obozów w ramach planu "Otto". W skład rady weszło czterech urzędników oraz kierownik w osobie Chila Honigmana. Zadaniem Rady było roztoczenie opieki i aprowizacja robotników żydowskich. Do obozu skierowano 1250 Żydów, przede wszystkim z Warszawy i okolic. Robotników zakwaterowano w barakach:

[...] Robotników umieszczono pierwotnie w dwóch dużych barakach, z których jeden składał się z siedmiu izb i strychu, zaś drugi z pięciu izb i strychu. I tu pomieszczenia okazały się niewystarczające. [...] udało nam się uzyskać jeszcze jeden barak o czterech izbach i strychu i dzięki temu sprawa pomieszczenia robotników została dość pomyślnie rozwiązana [...].