Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie obozu pracy przy ul. Lipowej

Władze niemieckie utworzyły przy ul. Lipowej 7 obóz pracy, którego oficjalna nazwa brzmiała SS u. Selbstschutz Durchgangslager. Osadzano w nim m. in. żydowskich pracowników cywinlnych, jak również jeńców armii polskiej pochodzenia żydowskiego. Jako obóz żydowski funkcjonował najprawdopodobniej do dnia 3 listopada 1943 roku, gdy wszystkich Żydów zamordowano w KL Lublin w ramach operacji "Erntefest". Twórcą obozu był Odilo Globocnik, na którego polecenie nadzór sprawowali komendanci Selbstschutzu w Lublinie, początkowo SS-Standartenführer Walter Gunst, a następnie SS-Oberführer Ludolf von Alvensleben. Faktycznie, codzienne obowiązki komendanta na terenie obozu wykonywali za kadencji Gunsta - Schega i Möhlmann, zaś za kadencji Alvenslebena - SS-Sturbannführer Hermann Dolp, a po jego przeniesieniu w 1940 roku do Bełżca, Franz Bartetzko. Kolejnym komendantem był wywodzący się ze sztabu Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim SS-Untersturmführer Horst Riedel, zaś po odwołaniu następcą został mianowany SS-Untersturmführer Wolfgang Mohwinkel.

Uczestnicy

Powiązane artykuły

Historie mówione

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia