HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Komitetu Pomocy dla Osób Pracujących w Bełżcu

Na plenarnym posiedzeniu Judenrat podjął uchwałę o utworzeniu Komitetu Pomocy dla Osób Pracujących w Obozie Pracy w Bełżcu, który rozpoczął funkcjonowanie od dnia 20 sierpnia. W skład Zarządu Komitetu weszły następujące osoby, które reprezentowały radnych oraz urzędników Rady: 1/ Zylber Hersz Jojna /Przewodniczący/, 2/ Hufnagel Leon /Wiceprzewodniczący/, 3/ Zorkraut Mojżesz /Wiceprzewodniczący/, 4/ Siegfried Josef /Wiceprzewodniczący/, 5/ Roszgold Bencjan /Skarbnik/, 6/ Ajzenberg Mojżesz, 7/ Goldsztern Josef, 8/ Gradel Abram, 9/ Rechtman Dawid, 10/ Wajselfisz Josef, 11/ Wolman Szmul, 12/ Wolman Szulim oraz 13/ Zylberszac Mojżesz, zaś nadzór z ramienia Judenratu sprawował Prezes Henryk Bekker. Aby usprawnić pracę, Komitet dokonał reorganizacji wyodrębniając następujące sekcje: 1/ Sekcja Finansowa-odpowiadała za przeprowadzanie zbiórek w Lublinie i wśród Rad Żydowskich, 2/ Sekcja Zbiórki w Naturze-realizowała zbiórki bielizny, odzieży oraz obuwia dla robotników, 3/ Sekcja Gospodarcza-odpowiadała za zaopatrzenie obozów w medykamenty, środki opatrunkowe, sprzęt oraz urządzenia warsztatowe, 4/ Sekcja Ekspedycyjna-odpowiadała za przewóz przesyłek, wysyłanych przez rodziny robotników, przewóz osób zwalnianych z obozów oraz ekspedycję przesyłek wysyłanych przez Komitet, 5/ Sekcja Informacyjna, łącznie z działem ewidencyjnym-odpowiadała za udzielanie informacji Judenratom oraz osobom prywatnym o miejscu pobytu poszczególnych robotników. Początkowo Komitet podlegał pod Żydowski Komitet Pomocy w Lublinie, zaś od 25 sierpnia został bezpośrednio podporządkowany Judenratowi w Lublinie.