Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie kartotek zrabowanego Żydom mienia

Na rozkaz SS-Brigadführera Odilo Globocnika utworzone zostały dwie odrębne kartoteki zrabowanego zamodowanym Żydom mienia. SS-Sturmbannführer Georg Wippern był odpowiedzialny za kartotekę dewiz, metali szlachetnych i innych rzeczy wartościowych, zaś SS-Hauptsturmführer Hermann Höfle sprawował nadzór nad kartoteką dotyczącą odzieży, obuwia i innych przedmiotów użytku codziennego: 

[...] Zgodnie z umową ustną:

1/ Sporządzić kartotekę centralną, wskutek czego będą przyjęte i prowadzone wszystkie wartości wiążące się z wysiedleniem Żydów, a) dla wartości szlachetnych, dewiz i tak dalej u SS- Sturmbannführera Wipperna; b) dla wszystkich sztuk odzieży, butów i tak dalej u SS- Hauptsturmführera Höflego.

2/ Kartoteka ta uporządkowana została według poszczególnych rodzajów, im przypisane są karty z kartoteki, na nich muszą być tygodniowo objaśnione policzone wpływy, jak i rozchód.

3/ Na podstawie tych kart, każdego pierwszego dnia miesiąca należy złożyć mi sprawozdanie.

Zrabowane mienie dostarczane było przede wszystkim z obozów zagłady, funkcjonujących w ramach operacji "Reinhardt".