HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie drukarni "Praca"

Utworzona została drukarnia "Praca" z siedzibą przy ul. Królewskiej 3, której zadaniem było zaspokojenie następujących potrzeb Judenratu:

[...] Praca nasza polega na dostarczaniu wszystkich robót drukarskich biurowych tzw. akcydentowych, ogłoszeniowych, wszelkie druki związane z pracą przymusową kobiet i mężczyzn [...].

W drukarni zatrudnieni zostali: 1/ Judka Goldsztajn /zam. Bonifraterska 1/, 2/ Henoch Goldsztajn /zam. Nowy Plac Targowy 4/, 3/ Chiel Sztych /zam. Staszica 10/, 4/ Nachman Sztych /zam. Grodzka 20/, 5/ Hersz Fernand /zam. Lubartowska 44/, 6/ Jonss Cymerman /zam. Św. Mikołaja 16/, 7/ Lejzor Szulim Pelc /zam. Lubartowska 35/, 8/ Abram Bejm /zam. Św. Mikołaja 16/ oraz 9/ Srul Szloma Rozenman /zam. Czwartek 6/:

[...] Zaznaczamy przy tym, iż pierwsza czwórka wchodzi do tego składu jako właściciele i pracownicy drukarni, następni dwaj jako zecerzy, dwaj [...] ostatni zaś jako pomoc przy robotach introligatorskich. Jednocześnie mamy zaszczyt prosić o zwolnienie nas z pracy przymusowej i zaopatrzenie nas w legitymacje.