Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Urodził się Biernat z Lublina

Niewiele zachowało się dokumentów, pozwalających nakreślić portret człowieka, który pierwszy w naszej literaturze miał odwagę pisać i wydawać swoje książki w języku polskim. Urodzony między rokiem 1460 a 1467 w Lublinie, tu uczęszczał do akademickiej szkoły parafialnej. W osiemnastym roku życia rozpoczął pracę jako pisarz najpierw na dworze starosty grodowego Jana Zielińskiego w Łukowie, następnie u Gotarda Bystrama w Rogoźnie na Pomorzu. Wiadomo też, że przebywał potem w Krakowie u Filipa Buonaccorsi, zwanego Kallimachem, słynnego humanisty włoskiego, wygnanego z Rzymu.