Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Umożliwienie przesyłania pieniędzy do Dystryktu Galicja

Władze niemieckie zezwoliły ludności żydowskiej przesyłać środki pieniężne do utworzonego na początku sierpnia Dystryktu Galicja. Pieniądze miały być dostarczane do siedziby Kancelarii Głównej Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, skąd przekazywano je do Urzędu Dewizowego:

Na skutek polecenia Urzędu Dewizowego w Lublinie - żydzi, ubiegający się o przekazywanie pieniędzy tytułem zapomóg do miejscowości, położonych na terenie Dystryktu "Galicja" - winni odnośne wnioski składać za pośrednictwem Rady Żydowskiej [...].