HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Umożliwienie przesyłania pieniędzy do Dystryktu Galicja

Władze niemieckie zezwoliły ludności żydowskiej przesyłać środki pieniężne do utworzonego na początku sierpnia Dystryktu Galicja. Pieniądze miały być dostarczane do siedziby Kancelarii Głównej Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, skąd przekazywano je do Urzędu Dewizowego:

Na skutek polecenia Urzędu Dewizowego w Lublinie - żydzi, ubiegający się o przekazywanie pieniędzy tytułem zapomóg do miejscowości, położonych na terenie Dystryktu "Galicja" - winni odnośne wnioski składać za pośrednictwem Rady Żydowskiej [...].