Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ukończenie fresków w kaplicy św. Trójcy

Lublin zawdzięcza Jagielle powstanie cennego, unikatowego w skali całej Europy i największego zabytku w mieście. Niewielki i dość skromny w swej formie architektonicznej budynek kaplicy pod wezwaniem św. Trójcy na zamku królewskim w Lublinie, król Władysław rozkazał w 1418 r. ozdobić bizantyjsko-ruskimi (jednak z widocznym wpływem zachodnim) malowidłami ściennymi o bardzo wysokiej wartości artystycznej i niezwykle bogatym programie ikonograficznym.