Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sytuacja i liczba uchodźców żydowskich

Na terenie Lublina przebywało co najmniej 6000 żydowskich uchodźców, w tym 800 z Sieradza i Złoczowa, 850 z Łodzi oraz 1700 z Kalisza; część z nich została deportowana z terenów wcielonych do Rzeszy, a część przybyła indywidualnie. W miarę możliwości opiekę nad nimi starała się roztoczyć Żydowska Gmina Wyznaniowa. Uchodźców początkowo lokowano w prywatnych mieszkaniach, bożnicach oraz szkołach; z biegiem czasu przystosowano do celów mieszkaniowych zabudowania pofabryczne przy ul. Lubartowskiej 50. Ponadto Gmina rozwinęła akcje dożywiania uchodźców i dzieci oraz rozdawnictwa opału, co znacznie obciążało jej budżet. Wielu uchodźców wymagało również pomocy medycznej, którą udzielał Ośrodek Zdrowia „TOZ” przy ul. Królewskiej 15; w ramach pomocy sanitarnej uchodźcy mogli skorzystać z kąpielisk oraz poddać odwszeniu ubrania i bieliznę:
 
Prawie wszyscy uchodźcy ulokowani są w prywatnych mieszkaniach, nieliczna tylko grupa – bożnicach i szkołach. Warunki mieszkaniowe w Lublinie są b. ciężkie […] rozmieszczenia uchodźców prowadzi się rejestrację wolnych mieszkań przez ustanowionych w tym celu kontrolerów. Uzyskano również zezwolenie władz policyjnych na objęcie lokali fabrycznych dla urządzenia schronisk dla uchodźców […]. Już przystąpiono do remontu 2 sal fabrycznych przy ulicy Lubartowskiej 50 i w najbliższym czasie uda się tam ulokować do 400 uchodźców, w pierwszym rzędzie z bożnic i szkół […].
 
Po pewnym czasie mieli zostać przesiedleni do okolicznych miejscowości.