Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawozdanie finansowe dotyczące grebieży mienia w trakcie akcji "Reinhardt"

Wyższy Dowódca SS i Policji w Trieście Odilo Globocnik, pełniący wcześniej funkcję Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim odpowiadał za przeprowadzenie operacji "Reinhardt". Po przeniesieniu w rejon morza Adriatyckiego, przygotował sprawozdanie finansowe z grabieży mienia Żydów zamorodowanych w trakcie akcji "Reinhardt". W okresie między 1 kwietnia 1942 a 15 grudnia 1943 roku zrabowano mienie na łączną kwotę 178 745 960 59 marek.