Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Zachariaszewicza przeciwko Lesieckiemu

Józef Zachariaszewicz, arendarz u ur. [urodzonego - red.] Ludwika Andzylerego w Jakubowicach manifestuje, że Stefan Antoni Lesiecki, subdelegat [pomocnik delegata - red.] administratora szelężnego, podwojewodziego lubelskiego [Pawła Pszonki] wybierając szelężne za rok 1689 r. upominał się jednocześnie o zaległy podatek z lat wcześniejszych, z czasów administracji zmarłego podkomorzego lubelskiego [Jana Bogusława] Zbąskiego, ignorując fakt, że tenuta [dzierżawa - red.] należała wówczas do zmarłego kasztelana połanieckiego [Stanisława Dunina] Borkowskiego.