Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa władz Urzędowa przeciwko Rzeczyckiemu

Jan Buczkowic, pisarz miejski urzędowski, w imieniu burmistrza, rajców i ca­łego miasta Urzędowa, protestuje przeciwko podkomorzemu lubelskiemu Andrze­jowi Rzeczyckiemu, staroście urzędowskiemu, w sprawie tzw. trzeciej miary słodów piwnych i gorzałczanych z młynów i browarów starościńskich, które dotąd przysłu­giwały miastu. Żyd Eliasz, arendarz starostwa, odmawiał ich wydawania, tłumacząc się, że tak mu nakazał sam starosta.