Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa władz i mieszkańców Urzędowa przeciwko Cetnerowi

Relacja o złożeniu pozwu z 8 VIII 1732 r. do sądu asesorskiego w Warszawie dla starosty urzędowskiego Jana Cetnera. Burmistrz, rada i pospólstwo m. Urzędowa pozywają o naruszenie przywilejów miasta w sprawie nieosiedlania tam Żydów. Starosta nie tylko wydzierżawił prowenty [dochody - red.] Żydowi, ale pozwolił mu się osiedlić. Arendarz uzurpuje sobie prawo do prowentów z propinacji [produkcji i wyszynku trunków - red.], z warzenia piwa, palenia gorzałki, z młyna, co odbywa się ze szkodą mieszkańców miasta i przedmieść.