Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 3 kwietnia 1631 r. o wybieraniu ceł

Izaak, Żyd lubelski, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego [Jana Mi­kołaja Daniłowicza] z 3 IV 1631 r. adresowany do faktorów [pełnomocników do spraw finansowo-majątkowych - red.] do wybierania ceł na komorach lwowskiej, lubelskiej i innych, aby w przypadku osób posiadających zgo­dę królewską na obniżkę ceł, jurgieltu [myta - red.] dokonywać najwyżej o połowę.