Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Szymchy i Jakubowicza przeciwko Kryńskiemu

Szymcha, żona Icka Jakubowicza, arendarza karczmy w Mełgwi, w imieniu swoim i męża protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Adamowi Kryńskiemu, który z dwoma swoimi sługami dokonał nocnego, zbrojnego najścia na rezydencję Karola Wiśniowskiego, archidiakona i oficjała lubelskiego w Mełgwi, gdzie arendarze gościnnie mieszkali, pobił i poranił gospodarzy, zabrał 200 tynfów i 90 złp a także różne likwory, dokonał licznych zniszczeń, m.in. kotłów gorzałczanych. Załączony akt obdukcji ran na ciele Szymchy.