Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Szołajskiego przeciwko Jakubowiczowi i innym

Relacja woźnego, że z rekwizycji [zgłoszenia - red.] ur. [urodzonego - red.] Stefana Szołajskiego, dziedzica wsi Nasutów był w będącej w posiadaniu ur. Małyńskiego wsi Samoklęski, gdzie nałożył areszt na Żydów: Lewka Jakubowicza, do niedawna arendarza w Nasutowie zbiegłego do Samoklęsk, jego brata Słomę Jakubowicza i szwagra Dawida. Szołajski oskarżał Lewka o spalenie mieszkania arendarskiego wartości 300 złp, spalenie browaru, winiarni i znajdujących się tam naczyń gorzałczanych i piwnych o wartości 250 złp, spalenie chlewów z 40 świniami na sumę 240 złp, spalenie kotła piwnego i bań gorzałczanych na sumę 300 złp, o niezapłacenie arendy za kilka lat, z której powinien był płacić najpierw po 400 złp rocznie, potem po 100 złp, o niezapłacenie długów za zboże chłopom poddanym wartości 40 złp, nieuregulowanie długów wobec młynarza i zabranie jakichś „statków” na ogólną sumę kilkudziesięciu złp.