Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Szmujły przeciwko Onusce i innym

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla instygatora [oskarżyciela, prokuratora - red.] trybunalskiego oraz mieszczan z Ratna: Joachima Onusko, Teodora Koszurki, Wasylego Choczewicza, Onufrego Joskowicza i Jerzego Lewkowicza. Szmujło, Żyd lubomlski, pozywa w sprawie kasaty wydanego na niego w Trybunale dekretu banicji w związku z pozwami ww. mieszczan ratneńskich, jakoby w 1614 r. pobrał od nich w Lubomlu nienależne cło.