HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa strat materialnych miasta Biłgoraja

Adam Szczurek, wójt Biłgoraja, burmistrz Jędrzej Adamek i pisarz Antoni Bartłomiej Siarniawski oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] rejestr strat i szkód wyrządzonych w 1708 r. w Biłgoraju przez różne chorągwie wojskowe. M.in. wzmianki, że wojsko stacjonowało w domach Żydów: Irszka Owieska, Lejbusia, Chaima, Rochy Wolwowej. Żołnierze nie tylko pobili gospodarzy i czeladź, ale wyrządzili też liczne szkody (zabrane zboże, potłuczone naczynia itp.).