Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Sierakowskiego przeciwko Ickowi (29 sierpnia 1616 r.)

Urząd grodzki lubelski w sprawie z pozwu poborcy podatkowego Wojcie­cha Sierakowskiego przeciwko Żydowi kraśnickiemu Ickowi, arendarzowi karczmy w należącej do starostwa urzędowskiego wsi Dzierzkowice o niezapłacony podatek czopowego od dwu bań gorzałczanych za trzy lata, nakazuje Żydowi uregulowanie zaległości w przeciągu dwu tygodni, zgodnie z uniwersałem uchwalonym na sejmie 1613 r.