Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Sierakowskiego przeciwko Heliaszowi (29 sierpnia 1616 r.)

Urząd grodzki lubelski nakazuje pod groźbą kary banicji Żydowi Heliaszowi, mieszkańcowi Kraśnika, wypłacenie ur. [urodzonemu - red.] Stanisławowi Zdanowskiemu, dzierżawcy podatku czopowego, w przeciągu dwu tygodni sumy 75 złp, które Heliasz miał zebrać w Urzędowie tytułem podatku zwanego furmanką. Do grodu pozwał go egzaktor [poborca - red.] województwa lubelskiego Wojciech Sierakowski, pisarz grodzki lubelski, oskarżając Żyda o podszywanie się za dzierżawcę podatku, choć żadnej umowy z Sierakowskim nie podpisał.