Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Siedleckiego przeciwko seniorom lubelskiej gminy żydowskiej

Wójt Podzamcza lubelskiego Franciszek Siedlecki manifestuje przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi [gminy - red.] lubelskiej Józefowi Aronowiczowi, Zelikowi Ickowiczowi, Szlomie i Szymonowi, że ci wbrew dawnym przywilejom zaprzestali od kilku lat dawania urzędowi wójtowskiemu różnych wiktualiów (w tym gorzałki).