Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Ruska przeciwko Karmanowskiemu (2 maja 1614 r.)

Relacja Krzysztofa Matczyńskiego, wiceregenta grodzkiego lubelskiego, że był we wsi Łubki, w części ur. [urodzonego - red.] Jakuba Karmanowskiego, gdzie zgodnie z dekretem try­bunalskim i grodzkim chciał osadzić Żyda janowieckiego Dawida Ruska, któremu Karmanowski zalegał z nierozliczoną sumą 2 tys. złp, ale żona Jakuba Karmanow­skiego sprzeciwiła się temu i nie dopuściła do pozbawienia jej posesji.