Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Rekściewskiego przeciwko Moszkowi i innym

Relacja woźnego o złożeniu pozwu [pozew złożony na ręce dwu z pozwanych - Moszka i Lejby na ul. Grodzkiej w Lublinie] do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla braci Moszka, Lejby, Szlomy, Izaaka i Lejzora, Żydów z miasta Dunajgród. Szl. [szlachetny - red.] Tomasz Rekściewski pozywa w sprawie kasaty wydanego na niego zaocznie w grodzie kamienieckim dekretu banicji, w związku z oskarżeniem o zaleganie ze spłatą długu 70 złp, ponieważ nie otrzymał pozwu.