Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju wojewody lubelskiego o sądownictwie żydowskim (1 września 1631 r.)

Senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskiej gminy lubelskiej Izaak Mojżeszowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej wojewody lubelskiego Aleksandra Piotra Tarły z 20 V 1630 r., potwierdzający Ży­dom lubelskim wszystkie ich dotychczasowe przywileje, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa, z zachowaniem dla wojewody sądów między Żydami a chrześcija­nami i apelacji od dekretów podwojewodziego. Wojewodzie Żydzi powinni płacić 300 złp rocznej pensji, w trzech ratach przy okazji jarmarków.