Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego dla Żydów chełmskich z 1633 r.

Żydzi chełmscy Zelman Kielmanowicz i Moszko Pejsakowicz oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] przywilej Władysława IV z 23 VII 1633 r., w którym król potwierdza dotychczasowe przywileje na produkcję miodów, piw, gorzałki oraz dodatkowo „mając wzgląd i miłościwe baczenie na upadek i zniszczenie, do którego [...] częścią przez ogień, częścią przez żołnierza przyszli", zezwala Żydom chełmskim prowadzić przez okres najbliższych 6 lat hurtową sprzedaż produkowanych przez nich trunków „warami, beczkami, garncami". Handel detaliczny, jak dotychczas, mogli prowadzić w swoich domach tylko w dzień jarmarku rocznego oraz w dni targowe.