HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
×Strona tego Wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Popławskiego i Marczaków przeciwko Eliaszowiczowi i Abramowiczowi

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony we Włodawie w domu jednego z pozwanych - red.] z 21 X 1726 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Żydów z Włodzimierza, kupców Resza Eliaszowicza i Szlomy Abramowicza. Ur. [urodzony - red.] Wojciech Popławski, administrator dóbr Czarnolas i Grabów, także w imieniu poddanych z Czarnolasu Józefa i Ewy Marczaków pozywa w związku z napadem wspomnianych Żydów na Ewę Marczakową, jej pobiciem, kradzieżą dwu kapeluszy i innych rzeczy, gdy w drodze ze Zwolenia przejeżdżali przez Grabów.