Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Piechowicza przeciwko Jakubowiczowi

Urząd grodzki lubelski z instancji szl. [szlachetnego - red.] Wojciecha Jerzego Piechowicza nakłada na Żyda lubelskiego Icka Jakubowicza, dzierżawcę podatku, karę banicji w związku z niewywiązaniem się przez niego ze spłaty 30 złp z sumy zebranego podatku oraz niestawieniem się przed sądem fiskalnym. Załączona relacja woźnego o publicznym ogłoszeniu dekretu w grodzie lubelskim oraz jego notyfikowaniu w domu Jakubo­wicza przy ul. Żydowskiej.