Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Pejsakowicza przeciwko Boguszewskiemu

Żyd Marek Pejsakowicz, arendarz części dóbr miasta Adamów należącej do podkomorzego ciechanowskiego Antoniego Krasińskiego, protestuje przeciwko zastaw­nemu posesorowi innej część Michałowi Boguszewskiemu, podstolemu latyczowskiemu, iż ten siłą, bijąc m. in. kijami, nie chce dopuścić do korzystania przez Pejsakowicza z prawa do wypalania gorzałki, co objęte jest kontraktem dzierżawnym i z tego tytułu Żyd płacił 800 złp rocznej arendy.