Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mosora przeciwko Moszkowi

Ur. [urodzony - red.] Maciej Markowski oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu kupca zamojskiego Wilhelma Mosora dekret banicji wydany 6 IX 1617 r. w sądzie grodzkim grabowieckim na Żyda Moszka, poborcy cła na komorze w Kazimierzu, w związku z pozwem o bezpraw­ne - wbrew przywilejom przysługującym kupcom zamojskim - pobranie w 1613 r. cła 2 złp 22 gr, gdy Mosor z towarami (korzenie) wracał Wisłą z Gdańska do Za­mościa.