Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Władysławem IV a Amsterdamczykiem i Markowiczem

Boruch Mendlowicz, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, w imieniu Samuela Amsterdamczyka i Jakuba Markowicza, Żydów sandomierskich, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo Władysława IV z 12 V 1638 r., w którym król uwalnia obydwu Żydów od dekretu banicji i infamii wydanego w trybunale skarbowym radomskim w związku z oskarżeniem o defraudację przez nich sumy 600 złp pochodzącej z ceł za 1634 r. na komorze fordońskiej.