Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Tyrawskim a Słomką

Żyd kazimierski Irsz Słomka oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Jana Mikołaja Daniłowicza z 24 IV 1632 r., mocą którego puszcza on m.in. w woje­wództwie lubelskim podatki zwane furmanką, prasołką oraz od miodów przaśnych w administrację ur. [urodzonemu - red.] Hermolausowi Tyrawskiemu, administratorowi „czwartego gro­sza podolskiego". Jednocześnie oblatuje pismo Tyrawskiego z 4 IV 1632 r., w którym puszcza on wybieranie tych podatków w Kazimierzu, Wąwolnicy i Kurowie właśnie Irszowi.